.

.

.

.

.

Add your custom tagline here.

Vad händer på Miljöverkstan Flaten?

 
På vår facebook-sida hittar du nyheter om vad som händer på Miljöverkstan Flaten. Gilla sidan så får du uppdateringar!
 

Vad är Miljöverkstan Flaten?

 
Miljöverkstan Flaten är en ideell organisation som jobbar för hållbar utveckling och aktivt deltagande. Vi är platsbaserade, det vill säga vi utgår ifrån naturreservatet Flaten utanför Skarpnäck i södra Stockholm. Vår primära målgrupp är barn och ungdomar i åldrarna 3 till 25 år. Vi vill särskilt nå de barn och unga som – av kulturella och socioekonomiska skäl – inte kommer ut i naturen samt de som ännu inte intresserat sig för miljö och hållbarhetsfrågor. Vi vet att det finns många experter inom miljö och hållbarhet som gärna vill dela med sig av sin kunskap. Vår övertygelse och erfarenhet är att dessa möten behöver ske under pedagogiska och inspirerande former. Möten som präglas av ett ömsesidigt givande och tagande snarare än traditionella utlärandesituationer. Vi arbetar alltid utifrån våra tre grundstenar:
 

Respekt för oss själva, för andra och för naturen

 
Det du bryr dig om, det tar du också hand om. Forskning visar att barn som sedan tidig ålder vistas i naturen får ett starkare och mer engagerat förhållande till miljöfrågor. Ett mål är därför att stärka barns och ungas relation till naturen. Hållbar utveckling handlar dock inte enbart om natur och miljö, utan även om oss själva, våra grundläggande behov, relationer och känslor. Hållbarhet kan vara ett stort ord, vi menar att det grundar sig i respekt. Därför utvecklar vi inom Miljöverkstan Respekt x 3, en metod som handlar just om att visa respekt för oss själva, respekt för varandra och respekt för naturen.
 

Respektområdet Flaten

 
Som situationen ser ut idag lever mänskligheten över sina planetära tillgångar. Respektområdet är ett experiment i lokal skala, ett försök att besvara frågan: Hur kan vi samexistera utifrån Flatenområdets – och i förlängningen planetens – förutsättningar? Flaten ska alltså på sikt bli ett respektområde där vi utforskar hållbarhet och hur vi kan ta hand om oss själva, varandra och naturen på ett sätt som inte sker på områdets bekostnad utan i samklang med det.
 

Ungas del i Miljöverkstan

 
Från första början har målsättningen varit att involvera unga i alla led i Miljöverkstan, allt ifrån att vara ungdomsledare till att engagera sig i styrelsearbetet. Våra styrelsemöten, som också är rådslag, hålls andra torsdagen i månaden – och du är välkommen. Hör av dig om du är intresserad av att vara med!
 

I SAMARBETE MED