Vilka är Miljöverkstan Flaten?

Miljöverkstan Flatens vision är ett friluftsliv för alla! Vi tror att upplevelser i naturen gör oss både friskare och gladare. Och att en relation till naturen i förlängningen väcker engagemang och viljan att bidra till ett hållbart samhälle. För vi tar bättre hand om det vi tycker om!
Miljöverkstan driver projekt som bidrar till att fler människor får upplevelser och förståelse för naturen. Vi vill inspirera till fysisk aktivitet utomhus och att människor får träffas och umgås med varandra i sin närnatur.

U

Forskning i Flatens
naturreservat

Kort om oss

Hur länge har vi funnits?

Miljöverkstan startade hösten 2013 och var igång med verksamheten i januari 2014.

Vilken målgrupp riktar sig Miljöverkstan till?

Miljöverkstan riktar sig i första hand till alla som vistas i och har en relation till naturreservatet Flaten, och till invånare i områdena som ligger runtom sjön. Projektet Äventyrsgruppen riktar sig till ungdomar i åldrarna 16-25, i första hand ensamkommande och andra nyanlända ungdomar.

Hur ger Miljöverkstans arbete resultat?

Vi vill väcka ett ökat miljö- och hållbarhetsengagemang hos barn och unga. Detta ger ringar på vattnet genom hela samhället. Våra friluftsaktiviteter genom projektet Äventyrsgruppen skapar en social trygg bas och ger tillgång till naturen som verktyg för återhämtning och rekreation.

{

 “Jag tycker att äventyrsgruppen gör att man känner sig mer som en familj. Vi brukar åka tillsammans, gå länge tillsammans, och också ibland övernatta på andra platser. Så det kanske är det som gör att det känns som en familj. Och vi lagar också mat tillsammans, städar tillsammans, diskar tillsammans, det är det som gör det, tror jag."

- Återkommande deltagare 2018
“Jag sa nej, jag vill inte göra någonting just nu, jag har inte bra situation. Men dom sa, nej, du måste komma. Du ska må lite bättre. Och sen det hjälpte mig att jag börja här lite, där lite. Man fyller ihop livet. Det var allt med äventyrsgruppen. Vi gör mycket grejer. Dom stöttar mig mycket. Som med familjen, dom hjälper mig.”
- Återkommande deltagare 2018
 "Ja, som när man går där och dom säger, ni ska göra den här tillsammans, man måste prata med varandra, man glömmer bort att stressa och såna här grejer."
- Återkommande deltagare 2018

Miljöverkstan

verkar i Flatens naturreservat och
vill bidra till att alla de värden som finns i reservatet kommer människor i närområdet till del. 

Adress:
Skarpaby Parklek, Segelflygsgatan 30, 128 33 Skarpnäck.

Våra sociala medier

Skaffa appen

Hitta till kontoret:

Skarpaby Parklek, Segelflygsgatan 30, 128 33 Skarpnäck.

Med stöd från: