Flatens naturreservat

Naturreservat i Stockholm stad

Flatenområdet blev ett naturreservat 2007 och området sträcker sig från Skrubba i söder till Orhem i norr. Det är ett av Stockholms största naturreservat och har ett varierat landskap med både hällmarker, lundmiljöer och våtmarker. I området finns klippor för klättring, promenadstigar runt sjön, flera populära strandbad, möjlighet till camping och mycket mer.

Miljöverkstan Flaten håller till i de lokaler som finns vid Flatenbadets entré.