Nu startar söndagsklättring med Äventyrsgruppen på Karbin Klättercenter! Satsningen sker inom ramen för Miljöverkstan Flatens projekt ”Integration och hållbar utveckling genom aktivt friluftsliv” och Karbin Klättercenters TIA-projekt (Tidiga insatser för asylsökande). Det innebär att ungdomar kan klättra gratis på Karbin varje söndag. Mer information finns på Äventyrsgruppen Flatens facebook-sida!