Miljöverkstan Flaten har blivit beviljade medel från Länsstyrelsen (Tidiga Insatser För Asylsökande) och Nacka kommun (projektbidrag för inkludering). Detta innebär att projektet Äventyrsgruppen kommer att kunna utökas med ytterligare två deltidstjänster för att kunna ordna ännu fler aktiviteter för ungdomar och unga vuxna!