Äventyrsgruppen

Välkommen till Äventyrsgruppen Flaten!

 
Äventyrsgruppen är Miljöverkstan Flatens friluftsprojekt för ungdomar. Tillsammans utforskar vi naturen både i närområdet och genom längre resor. Gruppen riktar sig till unga i åldern 16 – 25 år som är intresserade av att prova på allt från skidåkning, överlevnad, paddlande och lägerliv till parkour i skogen. Vi anordnar regelbundna träffar och aktiviteter på helger och lov. Vi gör också naturaktiviteter med språkintroduktionsklasser på skoltid.

Äventyren som vi gör tillsammans är inte bara naturupplevelser – de bygger också grunden till trygga gemenskaper. Många av våra deltagare har kommit som ensamkommande barn på flykt och projektet fyller en viktig social funktion. Integrationen sker naturligt när vi knyter vänskapsband, och runt lägerelden finns det gott om möjligheter att öva svenska tillsammans. Deltagarna växer både som individer och som grupp. Miljöverkstan Flatens grundtanke om hållbar utveckling och en respekt för naturen finns med hela tiden.

Deltagarna är själva med och utformar verksamheten tillsammans med våra friluftspedagoger. Det är en självklarhet att tillgången till Sveriges natur ska vara lika stor för alla, och deltagarna får kunskaperna de behöver för att fortsätta vara ute i naturen på egen hand. Vi anställer även deltagare som ungdomsledare på våra aktiviteter. Detta är en viktig erfarenhet och innebär ett första kliv in på arbetsmarknaden.

Projektet finansieras av medel från Allmänna Arvsfonden, Länsstyrelsen, Stockholm Stad och Nacka kommun. Alla våra aktiviteter är gratis, och man får låna saker av oss som behövs till aktiviteten om man inte har egna. Aktiviteterna är alkoholfria och drogfria och är bara till för ungdomar. Det är alltid minst en vuxen ledare med på alla våra aktiviteter.

Är du en ungdom som vill vara med på våra aktiviteter? Vi kommunicerar med deltagarna via sociala medier. Följ oss på  facebook, instagram och youtube. På facebook-sidan hittar du all information om våra kommande evenemang!

Är du förälder eller god man till en ungdom och undrar något?
Vill du ordna en aktivitet tillsammans med oss?
Vill du att vi tar med din språkintroduktionsklass ut i naturen?
Kontakta oss gärna så berättar vi mer!

 

I SAMARBETE MED