Spelet

Spelet Flaten

 
Tillsammans med den australiensiska performancegruppen Boho utvecklas ett interaktivt spel med tydlig lokal förankring som har Flaten som utgångspunkt och fokus på hållbarhet och på platsen som ett respektområde. Ett respektområde är ett experiment i lokal skala som söker besvara frågan om hur vi kan samexistera utifrån Flatenområdets – och i förlängningen planetens – förutsättningar istället för att leva över dess tillgångar?

Spelutvecklingen sker genom att Boho arrangerar workshops med Miljöverkstan, en grupp ungdomar från Kärrtorps gymnasium samt lokala aktörer och artister.

Spelet är tänkt att bli ett pedagogiskt verktyg för lärande om hållbarhet och för skapande och förvaltande av ett respektområde.
 

 

I SAMARBETE MED