”En stor fördel med friluftsliv är att vi gör saker “på riktigt”. Vi gör eld för att laga mat, sätter upp tält för att vi ska sova ute osv. Och att det är helt nödvändigt att samarbeta för att det ska funka. Det gör att aktiviteterna blir meningsfulla att göra och att lära sig. Det ger bra förutsättningar för att skapa delaktighet i gruppen och ny kunskap fastnar lättare.”